[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Arealerne er overvejende enge og græsoverdrev med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet. Arealerne ligger spredt over Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Se oversigtskort

Forpagter kan søge og modtage yderligere tilskud efter egen vurdering. Bortforpagter skal orienteres om indgåede aftaler. Der kan formentlig opnås grundbetaling til en del af arealerne, denne vurdering påhviler forpagter og er bortforpagter uvedkommende.

Henvendelse vedr. arealet eller rekvirering af kontraktudkast skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk

Se udbudsmateriale her.

Se kort 1, kort 2, kort 3, kort 4, kort 5 eller kort 6. 

Dato for besigtigelse: D 18. marts 2015 kl. 09.00 - 11.00
Mødested: Lige udenfor lejren
Tilmelding for besigtigelse skal ske til: Margit Buhl, tlf.7267 1849, eller e-mail: fes-stkcdk16@mil.dk