[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Nu sælges de sidste 3 af forsvarets tidligere tjeneste-/lejeboliger på Treldevej i Fredericia.

Husene er velindrettede 1-plans boliger med høje kældre, hvorfra der er adgang til det fri. Boligerne er ifølge BBR opført år 1956. Boligarealet varierer fra 88 m2 til 119 m2, foruden kældre.

Boligerne er frastykket forsvarets kaserne og der er samtidigt udstykket 10 nye grundstykker til boligformål.

I forbindelse med frasalget af boligerne er stien op mod kaserneområdet blevet nedlagt, og stiarealet er således blevet en del af de til boligerne hørende grundarealer.

Grundarealerne for de 3 boliger varierer fra 898 m2 til 1.239 m2.

Besigtigelse:
Onsdag den 27. februar 2013 fra kl. 15.00 til kl. 16.30
Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 15.00 til 16.30
Torsdag den 21 marts 2013 fra kl. 12.00 til 13.30 
5.april 2013. NB! Nye tilbudsblanketter kan hentes her.

Der er i udbudsmaterialet angivet forkerte husnumre i teksten på tilbudsblanketterne bagerst i materialet. Husnummer kan rettes af tilbudsgiver så det stemmer overens med tilbudsblanketternes overskrifter, eller der kan udfyldes nye blanketter, der kan hentes ved klik på "her" ovenfor.

5. april 2013. Vedr. Treldevej 146: På grundstykket tilhørende Treldevej 146 er der opsat et elskab. Såfremt tilbudsgiver/køber ønsker skabet flyttet, må tilbudsgiver/køber selv forhandle med skabets ejer herom. I modsat fald må tilbudsgiver/køber tåle skabets placering.

Udbudsmateriale med el-tjek, tilstandsrapporter og tilbudsblanketter kan hentes her

Henvendelse vedr. ejendommene kan ske til Peter Marcus Clausen på tlf.: 4196 2987 eller e-mail: fbe-ees07@mil.dk