Nyboders historie

Kongen,  Chr. 4 (1588-1648), havde mange visioner for sit riges elskede hovedstad. Mange af disse visioner ser vi den dag i dag i det københavnske bybillede. Listen af bygningsværker, som krediteres Chr. 4, tæller bl.a. Rundetårn, Børsen og Rosenborg slot.

 

Det var nu ikke bare smukke bygningsværker som Chr. 4 fik opført i København. Det var også en reel udvidelse af København med dertilhørende nye bydele og forsvarsværker. Christianshavn var den første udvidelse, som Kongen lod anlægge i 1619 efter hollandsk forbillede med kanaler og snorlige gader — en ny by, der skulle få handlen til at blomstre. Men det var ikke bare handlen, som den entreprenante konge ville styrke. Det var så sandelig også flåden, som skulle sikre det danske riges vidstrakte interesser og beskytte handlen.

 

København ca. 1650 | De røde optegnelser på kortet viser, hvor der var bebygget i 1650. Inden Chr. 4 udvidede Københavns befæstningsanlæg i 1620'erne, omkransede Københavns volde kun den røde bebyggelse til venstre på kortet. Chr. 4's udvidelse af Københavns befæstning mod nord betød fordobling af Københavns areal. Læg mærke til hvordan Nyboder ligger for sig selv som en selvstændig enhed uden en omsluttende bebyggelse. Det Kongelige Bibliotek.

 

I 1615 indskriver Chr. 4. yderligere 1500 mand i den danske flåde.
Det var kongens ønske, at flådens ansatte skulle bo og opholde sig i København, så man til enhver tid kunne mobilisere flåden med kort varsel. Den store udvidelse af flådens mandskab var en af årsagerne til, at Chr. 4 i 1631 opfordrer rigsrådet til at godkende opførelsen af boliger til hans søfolk. Det blev startskuddet til opførelsen af Nyboder, der som en hel ny bydel kom til at ligge uden for det gamle København.

Sidst opdateret 14. oktober, 2022 - Kl. 14.11