Gule stokke i Nyboder København
  • Fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer
  • Montering af skodder i byggeafsnit 1
  • Stilladsarbejder ifm. med kalkning af facader og gavle i byggeafsnit 1. Der kan forekomme periodevis støj, når stilladset omstilles.
  • Vådskæring af teglsten til gulve
  • Arbejder med feincutter ifm. tilpasning af bevaringsværdige snedkerelementer
  • Skæring med vinkelsliber ifm. tilpasning af bevaringsværdige snedkerelementer
  • Terræn- og anlægsarbejder i gårdrummet i byggeafsnit 1
  • Der vil i weekenderne blive udført teknikarbejder inde i husene i byggeafsnit 3-5 (forventes ikke at støje)
  • Sugning af jord ved dræn i gårdrum, byggeafsnit 2-5

 

I Byggeafsnit 1 er der, i perioden indtil gårdhaven bliver færdig, opstillet midlertidige foranstaltninger til håndtering af dagrenovation, post, og cykelparkering for beboerne i Tigergade 9-14 og Suensonsgade 1-7 (ulige numre).

 

Der vil være nedsat aktivitet på byggepladsen og på kontoret i uge 51 og 52.