Kulturnatten Nyboder 2021

 

Orientering om støjende, vibrerende og støvende arbejder på byggepladsen de næste 2-3 uger (uge 1-3)

- Fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade

- Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer

- Arbejder med feincutter ifm. tilpasning af bevaringsværdige snedkerelementer

- Skæring med vinkelsliber ifm. tilpasning af bevaringsværdige snedkerelementer

- Terræn- og anlægsarbejder i gårdrummet i byggeafsnit 1
- Jord- og ledningsarbejder vedr. dræn i gårdrum, byggeafsnit 2-5

 

I Byggeafsnit 1 er der, i perioden indtil gårdhaven bliver færdig, opstillet midlertidige foranstaltninger til håndtering af dagrenovation, post, og cykelparkering for beboerne i Tigergade 9-14 og Suensonsgade 1-7 (ulige numre).