Bygningerne der udgør tre længer, har senest været anvendt af Hjemmeværnet, og indeholder kontorer, velfærd, lager, værksted samt undervisnings-/mødelokaler.

Bygningerne er opført i 1950-1968 og fremstår i god brugbar stand.

Det bebyggede areal udgør 1205 m². Det samlede erhvervsareal iht. BBR udgør i alt 2155 m².

Grundarealet udgør ifølge tingbogen 5099 m².

Ejendommen er beliggende i byzone og er i kommuneplansrammen udlagt til blandet bolig og erhverv. 

Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Handelsprisen er skønnet til kr. 2.425.000.

Besigtigelse:
 • Tirsdag d. 11. februar 2014 fra kl. 10.00 til kl. 11.00
 • Mandag d. 3. marts 2014 fra kl. 10.00 til kl. 11.00

Henvendelse kan ske til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Mads Møller på telefon: 7231 3438 eller e-mail: fbe-ees05@mil.dk

Sidst opdateret 18. september, 2020 - Kl. 14.03