Rolykke er en velindrettet erhvervsejendom beliggende i landzone op til Sæby bygrænse.

Ejendommen har været anvendt af det lokale hjemmeværn og har tidligere fungeret som pensionat.

Ejendommen er gennemgribende renoveret omkring årtusindeskiftet. Grundarealet udgør 3.271 m2Det samlede erhvervsareal udgør jf. BBR 528 m2, heraf 112 m2 udnyttet tagetage.

Rolykke blev opført af Skovrider Friis, Agerledet i 1892. Her boede forfatteren Gustaw Wied til leje med sin familie fra 1894 -1897. Gustav Wied og Alice Tutein blev gift på Rolykke. Gustav Wied navngav huset "Ro", der hvor han skulle skrive, og "Lykke", der hvor familien var. Efter 1897 indrettede Familien Friis huset til Pensionat. Er senere forhøjet med 2. etage.

Besigtigelse af ejendommen kan ske uden tilmelding på følgende dage:

Torsdag d. 17. august 2017 kl. 15.00 - 16.00
Fredag d. 25. august 2017 kl. 14.00 - 15.00


Frist for afgivelse af tilbud: Tirsdag den 26. september 2017 kl. 12:00

Henvendelse vedr. ejendommen kan ske til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Peter Marcus Clausen, tlf.: 4196 2987, eller på mail: fes-ems07@mil.dk.

Sidst opdateret 17. september, 2020 - Kl. 15.42