Forpagtningen udgør ca. 13 ha græsningsareal på Hyby Fælled Øvelsesplads og Skydebaner ved Fredericia. Arealet er beliggende nord for Fredericia by. Udbuddet omfatter en fold (se kortbilag).

Arealet er en blanding af eng og græsarealer med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet.

Hyby Fælled Udbuds materiale for Hyby Fælled - DO FRC [DOK188391]

Hyby Fælled UDKAST til forpagtningskontrakt Hyby Øvelsesplads - DO FRC -2016-2021


Hyby Fælled Bilag 1 - Oversigtskort Hyby Øvelsesplads [DOK188552]

Hyby Fælled Bilag 2 - Kort Hyby Øvelsesplads [DOK188553]

Hyby Fælled Tilbudsblanket - Hyby Øvelsesplads - DO FRC [DOK188529]

Hyby Fælled Tro- og love erklæring - Hyby Øvelsesplads [DOK188528]

Sidst opdateret 17. september, 2020 - Kl. 15.49