Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder nu yderligere to unikke ejendomme i det centrale København. Ejendommene er en del af De Grå Stokke, der er beliggende i hjertet af København, midt i det historiske Nyboder. Den ældste del Nyboder blev opført af Christian den Fjerde i 1631 til brug for flådens faste håndværkere, matroser og underofficerer. De ejendomme der udbydes til salg er en nyere del af Nyboder, der i sin nuværende form er opført omkring 1890. 

Der udbydes urenoverede og individuelle byhuse. Byhusene er i dag indrettet med 3 og 4 lejligheder, med mulighed for anvendelsesændring til enfamilieboliger eller opdeling i ejerlejligheder. 

Til alle ejendomme hører et gårdareal, hvor køberne har mulighed for at skabe og indrette deres eget uderum. Her er således en enestående chance for at erhverve en bolig eller en lille byejendom i den mere rolige del af København, tæt ved Amalienborg Slotsplads og Kastellet - i gåafstand fra Nyhavn og det hele centrale København.

De enkelte byhuse er alle ledige for nye ejere. Byhusene er fredede og har tidligere tjent som udlejningsboliger for Forsvarets personale.

Følgende byhuse udbydes nu til salg:
Byhus 34: Gernersgade 24, grundareal matrikel 260 m2, bygningsareal 518 m2, BBR boligareal 374 m2.
Skønnet handelspris: kr. 17.000.000

Byhus 38: Gernersgade 32-34, grundareal matrikel 146 m2, bygningsareal 277 m2, BBR boligareal 191 m2.
Skønnet handelspris: kr. 9.011.000


Besigtigelse:
Onsdag den 30. marts fra kl. 16.00 - 17.00
Fredag den 1. april fra kl. 11.30 - 12.30
Fredag den 8. april fra kl. 11.30 - 12.30
Onsdag den 13. april fra kl. 16.00 - 17.00

Ekstra besigtigelse:
Torsdag d. 21. april 2016 fra kl. 11.30 - 12.30
Tirsdag d. 3. maj 2016 fra kl. 16.00 - 17.00

Torsdag d. 2 juni 2016 kl. 16 17
Onsdag d. 8. juni 2016 kl. 11.30 - 12.30

Henvendelse omkring de konkrete ejendomme skal ske til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Mads Møller Jepsen på telefon 7231 3438 eller mail fes-ems02@mil.dk eller Peter Marcus Clausen på telefon 4196 2987 eller mail fes-ems07@mil.dk.

Information vedr. fredede bygninger
Bygningerne er fredede. Mere information om fredningen kan findes i Kulturstyrelsens vejledning her.

Du kan ligeledes læse mere fra Kulturstyrelsens informationsbrev til interesserede købere af De Grå Stokke her.

I øvrigt henvises til udbudsmateriales omkring fredningens omfang, hvor Kulturstyrelsen finder det afgørende for fastholdelsen af "De Grå Stokke"s bærende fredningsværdier, at man opretholder bygningernes typiske karakter. Dvs., at man i fremtiden fastholder skiffertagene med få kviste, de store skorstens-piber og lejlighedernes oprindelige rumstruktur.

Med det udgangspunkt er Kulturstyrelsen positiv overfor en sammenlægning af boligerne, således at der bliver tale om større og færre boligenheder, så længe den oprindelige rumstruktur bibeholdes. Det er videre Kulturstyrelsens udgangspunkt, at køkken- og bade/toiletfaciliteter, skal indrettes i den del af byhusene, der vender mod gården, således at stuer og øvrige opholdsrum placeres mod gaden.

Mere information omkring muligheder for sammenlægning af de enkelte lejligheder kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside. Hent vejledning her

Yderligere information om ejedommene
Supplerende materiale vil løbende blive lagt på denne hjemmeside. Tilbudsgiver skal således løbende og frem til 24. maj 2016 orientere sig om evt. nye oplysninger/ materiale vedr. ejendommene.

Sidst opdateret 17. september, 2020 - Kl. 15.55