De 5 byhuse, der nu udbydes:

Byhus 29: Gernersgade 17-19, grundareal 124 m2, bygningsareal 232 m2, BBR boligareal 164
Byhus 30: Gernersgade 21-23, grundareal 124 m2, bygningsareal 232 m2, BBR boligareal 164 m2
Byhus 31: Gernersgade 25-27, grundareal 124 m2, bygningsareal 232 m2, BBR boligareal 164 m2
Byhus 32: Gernersgade 29-31, grundareal 124 m2, bygningsareal 232 m2, BBR boligareal 164 m2
Byhus 43: Haregade 33, grundareal 107 m2, bygningsareal 217 m2, BBR boligareal 122 m2

Såfremt byhusene bliver solgt enkeltvist, opsætter forsvaret 1 stk. vandmåler pr. byhus.

Såfremt byhusene bliver solgt enkeltvist, udskiller forsvaret den fælles forsyning af el vedr. opgang og gård, således, at forsyningen sker fra de enkelte byhuse.

Der er mulighed for tilslutning af fjernvarme via varmecentralen i Gernersgade 24. De enkelte ejere skal således tåle, at der bliver etableret en fælles forsyningsledning til fjernvarme, således at der er mulighed for at forsyne alle byhusene i de enkelte stokke.

Byhusene har tidligere tjent som udlejningsenheder for forsvarets personale og fremtræder generelt med 1 til 5 lejemål, men der kan være mulighed for at sammenlægge lejlemålene til større enheder. Ejendommene er frie for lejere ved overdragelsen til ny ejer.

Mere information omkring muligheder for sammenlægning af de enkelte lejligheder kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside. Hent vejledning her

Bygningerne er fredede. Mere information om fredningen kan findes i Kulturstyrelsens vejledning. Hent vejledningen her

I øvrigt henvises til udbudsmateriales omkring fredningens omfang, hvor Kulturstyrelsen finder det afgørende for fastholdelsen af "De Grå Stokke"s bærende fredningsværdier, at man opretholder bygningernes typiske karakter. Dvs., at man i fremtiden fastholder skiffertagene med få kviste, de store skorstens-piber og lejlighedernes oprindelige rumstruktur.

Med det udgangspunkt er Kulturstyrelsen positiv overfor en sammenlægning af boligerne, således at der bliver tale om større og færre boligenheder, så længe den oprindelige rumstruktur bibeholdes. Det er videre Kulturstyrelsens udgangspunkt, at køkken- og bade/toiletfaciliteter, skal indrettes i den del af byhusene, der vender mod gården, således at stuer og øvrige opholdsrum placeres mod gaden.

Besigtigelse af byhusene kan foretages:
Mandag den 19. maj 2014 kl. 15:00 til 16:30
Lørdag den 31. maj 2014 kl. 10:00 til 11:00
Fredag den. 6. juni 2014 kl. 15:00 til 16:00

NY TILBUDSFRIST: Torsdag den 10. juli 2014 kl. 12:00
Ekstra besigtigelse Onsdag den. 25. juni 2014 kl. 14:30 til 16:00

Tilbudsåbningen foretages af Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring: Torsdag den 10. juli 2014 kl. 13:00.

Udbudsmateriale med bygningsrapporter og tilbudsblanketter kan hentes.

Supplerende materiale, bygningsrapporter mm. vil løbende blive lagt på denne hjemmeside. Tilbudsgiver skal således løbende og frem til d. 8. juli orientere sig om evt. nye oplysninger/ materiale vedr. ejendommene. 

Sidst opdateret 18. september, 2020 - Kl. 13.18