Spændende erhvervsejendom med ca. 5 ha. dyrkbar jord beliggende ved Aasballe udbydes til salg. Ejendommen er beliggende op ad naturen ved Almindingen, og der er 12 km. til Rønne.

Driftsbygningerne har et bebygget areal på i alt 1.466 m2, som fremtræder pæne, velholdte og anvendelige til flere formål - bl.a. håndværksvirksomhed, garage/værksted og depot/opmagasinering:

Det samlede grundareal udgør 7,163 ha. heraf er der ca. 5 ha. dyrkbare jord, hvortil der medfølger 5 alm. betalingsrettigheder.

Besigtigelse af ejendommen kan foretages:
- Torsdag d. 10. oktober 2013 kl. 14.30-15.30


Henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Stella Toftelund Larsen, tlf.: 2289 0993 / 7267 1238 eller e-mail: FBE-EES09@MIL.DK.

Sidst opdateret 18. september, 2020 - Kl. 14.05