Spor og veje i Oksbøl - kampvogn

 

Der blev tilbage i 2020 gennemført en offentlig høring af sporplanen på de statslig ejede arealer. Den resulterede i, at 19 km spor blev flyttet. Den viste imidlertid også, at der var behov for at gennemtænke en række andre forhold omkring sporene – blandt andet muligheden for at lave aftaler om brug af private arealer, sikring af handicapadgang samt hensigtsmæssige passager, hvor sporene krydser vandløb, offentlige veje og stier.

 

På nuværende tidspunkt er projektplanen udformet således, at på nogle strækninger bliver Forsvaret henvist til at bruge den offentlige vej, hvilket kan være til gene for offentligheden, fordi vejene til tider må spærres eller køres op i forbindelse med øvelser. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er i gang med at prøve, at løse denne problematik, for at minimere fremtidige trafikale gener.

 

Alt dette er i sagens natur noget, der tager tid, men det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses håb, at det i sidste ende resulterer i et mere helstøbt projekt. Det skal både give mening for Forsvaret, og der skal tages hensyn til de personer, der bor og færdes i områderne fra Nymindegab til Skallingen og de interesser, der ellers er i forhold til området.

 

Sporplanen, inkl. ændringer, som den offentlige høring gav adgang til, ligger fortsat på Ejendomsstyrelsens hjemmeside. Det er fortsat det materiale, som er grundlaget for arbejdet med sporplanen.

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil fremover bestræbe sig på løbende at bringe alle nyheder om projektet her.