Gravearbejdet overvåges af arkæologer fra Københavns Museum, som registrerer, opmåler og beskriver hvert eneste hul. I skrivende stund er der blandt andet fundet dele af kridtpiber og en flække af flintesten. En flække er et stykke flint, som er lidt grovere forarbejdet og som kan blive til eksempelvis en kniv eller en pilespids. Flækken er fra Kongemosekulturen, som strak sig fra ca. 6.400-5.400 f.v.t. Når arkæologer og ingeniører er færdige, fyldes hullerne igen og belægningen reetableres. Prøvegravningerne varer ind i december måned.

Alle udgravninger er tydeligt afspærret, mens der arbejdes, og vil for de flestes vedkommende være tildækket igen i weekender. Vi beder om, at besøgende i Kastellet respekterer afspærringerne.  

Prøveudgravningerne fortsætter frem til uge 50.