Holstebro Øvelsesplads bliver brugt til uddannelse af en række af forsvarets enheder. Der bliver kørt med alle former for militære køretøjer i form af diverse hjulkøretøjer samt bæltekøretøjer. Øvelsespladsen anvendes intensivt til øvelsesformål.

Holstebro Øvelsesplads er et vidtstrakt og meget naturskønt område. Det er overvejende et åbent, svagt kuperet hedelandskab, som er gennemskåret af Gryde Å og sidevandløbene Pilkmose Bæk, Hestbjerg Bæk og Bovtrup Bæk. Pilkmose Bæk-lavningen i terrænets nordlige del er omgivet af ret høje skrænter til begge sider med højdedragene Kirkemølle Bakke mod øst og Hestbjerg mod vest.

Øvelsespladsen er omfattet af en drifts- og plejeplan, som ligger på FES’s hjemmeside.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 14.58