Depotområde Brinkhus omfatter i alt ca. 103 hektar. Arealet fungerer som depotområde med opmagasinering af ammunition og lign. samt som øvelsesplads for hjemmeværnet og mindre militære enheder.

Arealer omkring bygningssættene fragår efter jagtlovens almindelige bestemmelser. Arealet omfattet af jagtlejemålet er angivet på vedlagte kortbilag. Der er ca. 100 bunkers (magasiner) spredt i depotområdet og færdsel indenfor en afstand af fem meter fra indgangen af disse er forbudt på grund af alarmsystem.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 14.53