Hjemtagning

 

Der var kransekage på bordet, kaffe på kanden og velkomsttale fra Ejendomsstyrelsens chef, da der her til morgen blev budt velkommen på Flyvestation Aalborg.

 

Her tog etablissementspartnerelementet imod de nye kollegaer, som i forbindelse med tredje og sidste etape af hjemtagningen er blevet virksomhedsoverdraget til Ejendomsstyrelsen.

De nye kollegaer er en del af de rundt regnet 100 tidligere ISS-medarbejdere, som i dag overgår til Ejendomsstyrelsen i forbindelse med at ansvaret for vedligehold af bygninger og tekniske installationer hjemtages.

 

Hos Etablissementspartnerelement Flyvestation Aalborg har de har set frem til at tage imod de nye medarbejdere. Det fortæller etablissementspartnerleder Sandra Due:

 

- Jeg har virkelig glædet mig til i dag, hvor vi endelig har fået de sidste kollegaer med på holdet. Nu kan vi for alvor komme i gang med at løse opgaverne, som vi gerne vil gøre det. Hos Etablissementspartnerelementet ser de især frem til at få en større fleksibilitet i opgaveløsningen:

 

- Vi kan forhåbentligt løse hverdagsopgaverne hurtigere og nemmere, så det bliver en bedre oplevelse hos både vores soldater og medarbejdere, siger Sandra Due.

Sidste etape hjemtagning

Oprettelse af ny vedligeholdelsesstruktur

Hjemtagningen af bygninger og teknik er koordineret med en større reorganisering af Ejendomsstyrelsens vedligeholdelsesafdeling, hvor der oprettes en ny decentral vedligeholdelsesorganisation.

 

Hidtil har bygningsvedligehold været gennemført med central planlægning af alle opgaver i Hjørring, men fra i dag oprettes 11 regionale kapacitetsansvarlige vedligeholdelsesteams, der får ansvaret for bygningsvedligeholdelse på vores etablissementer.

 

Et af de vedligeholdelsesteams holder også til på Flyvestation Aalborg, og her ser chef for Kapacitetscenter Aalborg, Brian Møller Jakobsen, frem til at komme tættere på opgaverne, brugerne og ikke mindst medarbejderne:

 

- Vi håber på, vi får mere vedligehold for de samme penge, når vi får lokal beslutningskompetence og kender vores opgaver bedre. Vi får nu et øget lokalkendskab, og vi får muligheden for at se de opgaver, vi skal prioritere, med egne øjne, siger han og fortsætter:

 

- Samtidig kommer jeg tættere på mine medarbejdere, hvilket jeg virkelig ser frem til. Det er nemmere at skabe relationer og se hvordan folk har det, når man mødes over madpakken, siger Brian Møller Jakobsen.

 

De 11 kapacitetscentre er fortsat under opbygning, og derfor vil implementeringen af de regionale centre ske løbende over de kommende måneder.