[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Af pladshensyn var der kun plads til 100 personer fra FES og FRS, men adskillige medarbejdere rundt omkring i landet og på Hjørring Kaserne havde logget på VTC for at høre forsvarsministerens tale.$0$0-      I skal bare sige til, hvis der er noget mere spændende i fjernsynet, sagde Claus Hjort Frederiksen som reaktion på, at mange automatisk kiggede op på skærmene, når lyd indikerede, at flere loggede på.$0$0Herefter anerkendte ministeren de to styrelser og deres arbejde. Forsvarsområdet er forholdsvist nyt for ministeren, hvilket han ikke lagde skjul på, men han viste med al tydelighed, at han har sat sig godt ind i Forsvarsministeriets opgaver.$0$0-      Der er en vis ordentlighed i Forsvaret, som jeg sætter pris på. I (FES og senest FRS) er mønstereksempel på udflytning af statslige arbejdspladser fra København. Alt i alt kan man være tryg ved jeres arbejde.$0$0Et forlig med fokus mod øst$0Ministeren kom ind på det kommende Forsvarsforlig, og talte kort om hver af de udfordringer Forsvarsministeriet forudser de kommende år, og situationen ligner atter den efter Murens fald i ’89.$0$0International støtte: Forsvaret har længe været et ekspeditionskorps, der bekæmper terror og pirateri i udlandet. Det skal de stadigvæk. $0$0Ekstra brigade: Men efter Ruslands annektering af Krim skal vi gentænke vores forsvarspolitik, og vi satser nu igen på nærområdet og Østersøområdet. Fx med ekstra brigade. $0$0Politistøtte: Soldaterne støtter også politiet med fx grænsevagt og bevogtning af synagogen i København. Noget som ville have udløst et ramaskrig tidligere. $0$0Arktis: Vi opruster i de Arktiske egne med bl.a. en satellitovervågning af den militære aktivitet. $0$0Cyberangreb. Sidste år blev mil.dk hacket af russerne, og der er flere eksempler på, at russerne har lammet hele it-systemer, fx energiforsyningen i det østlige ukraine. Fake News der frigives af russiske hackergrupper, der skal opildne til had. $0$0$0Mindre detailstyring$0Ministeren løftede også sløret for, at der lægges op til, at Forsvaret får større albuerum i det næste forsvarsforlig. Det betyder mindre detailstyring, der kan kvæle både medarbejdere og opgaveløsning, og at der kommer flere ansatte, der skal serviceres af de to styrelser med alt lige fra løn til bygninger. Derfor afsluttede ministeren med at takke medarbejderne i FES og FRS men en kort konstatering.$0$0-      Tak for jeres indsats og I bliver jo ikke ligefrem arbejdsløse i fremtiden.$0$0Efter en kort frokost ved FES besøgte ministeren Servicecentret, hvor han hilste på medarbejderne og spurgte interesseret ind til centrets opgaver. Derefter blev der holdt møde med FRS.$0