[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Arealet grænser helt op til vandkanten og består af hede/strandeng, klit og strand. Det samlede areal udgør 2,7493 ha ifølge tingbogsattest.

Hele området er natur- og strandbeskyttet. Det er også underlagt fredningen af Skagen Gren.

Find udbudsmaterialet her