[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Det var til stor glæde, da der i november 2016 blev bevilget penge fra Folketinget til forbedring af arbejdsmiljøet i Hæren. En del af bevillingen gik derfor til Jydske Dragonregiment, hvilket var tiltrængt. Regimentet fik for godt 4 år siden flere påbud af arbejdstilsynet, hvor det blev påpeget, at der manglede varme og udsugning i garagerne. Den del af bevillingen som gik til Jydske Dragonregiment blev øremærket til bygning 135.

Om Bygning 135
Bygning 135 er i dag garage og værksted til Leopard 2 kampvognene, samt til Dyrby Vestergaard. Bygning 135 blev bygget som depot i 1990 i forbindelse med den første golfkrig, hvor Dragonkasernen blev omdannet til hospital for US Army. Efter ombygning,  blev Bygning 135 indviet i starten af oktober 2017. Renoveringen af Dyrby Vestergaard startede før sommerferien 2017, og det er planlagt at projektet er færdigt til sommer 2018.

Renoveringen og nybygningen af Dyrby Vestergaard
Ombygningen af bygning 135 er en del af projektet ’Modernisering af Hærens mandskabs- og materielfaciliteter’. Det er det mest ambitiøse projekt set til kampvogne nogensinde i Danmark. Ombygningen er sat til 25 millioner kr. og faciliteten er muligvis noget af det mest moderne der findes. Dette er sammenlignet tilsvarende hos vores allierede.

Samlet vil der nybygges ca. 690 m2 og ombygges ca. 132 m2, i den eksisterende bygning, for etablering af de administrative faciliteter. Herudover inddrages der ca. 50 m2 fra eksisterende bygning til nyt værksted.

Der vil blive etableret 2 værkstedsstandspladser til køretøjer af op til 30m længde, hvoraf den ene etableres med 35 m lang inspektionsgrav. Regimentet kan desuden se frem til etablering af nyt teknikrum, depot samt toiletfaciliteter med bade og omklædningsmuligheder.


Foto: Jydske Dragonregiment

Andre nævneværdige renovationer på projektet:
  • Etablering af varme, ventilation, akustikregulering, belysning, trykluft, el, røggasudsugning m.m.
  • Etablering af nye belægninger i forbindelse ny vaskeplads og med ind-kørsel til bygningen svarende til et område på ca. 370m2.
  • Flytning af perimeterhegn.
  • Etablering af nødvendige installationsarbejder herunder ny el forsyning til området og udvidelse af varmeforsyningen.
  • Etablering af ny udvendig vaskeplads på ca. 6 x 40 m.

 

Dele af denne artikel er skrevet af MJ B.S Villsen, chef for Garnisonsstøtteelementet.