Gule stokke i Nyboder København

 

  • Fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer
  • Montering af døre på gadesiden i byggeafsnit 2
  • Slibning og bearbejdning af bevaringsværdige snedkerelementer
  • Terræn- og anlægsarbejder i gårdrummet i byggeafsnit 1
  • Jord- og ledningsarbejder vedr. dræn i gårdrum, byggeafsnit 2-5

 

I Byggeafsnit 1 er der, i perioden indtil gårdhaven bliver færdig, opstillet midlertidige foranstaltninger til håndtering af dagrenovation, post, og cykelparkering for beboerne i Tigergade 9-14 og Suensonsgade 1-7 (ulige numre).