Nyboder etape 2

Arbejdet på Nyboder indebærer:

  • Fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade
  • Bortkørsel af container og intern flytning af containere mellem byggeafsnit
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer
  • Levering af materialer til gårdrummet i byggeafsnit 2-5
  • Skæring af kalkstensrender m.m. i gårdrum i byggeafsnit 2-5
  • Vibrering af grus og sand i byggeafsnit 2-3
  • Der kan forekomme lugtgener fra maskiner i gårdrum i byggeafsnit 2-5
  • Anlægsarbejder i gårdrummet i byggeafsnit 1
  • Belægningsarbejder på fortov i Suensonsgade i byggeafsnit 2-3, herunder bl.a. skæring af sten m.m.
  • Belægningsarbejder på fortov i Haregade i byggeafsnit 3, herunder bl.a. skæring af sten m.m.