Øvelsespladsen udgør ca. 153 hektar til jagtudlejning. Dele af Øvelsespladsen er udlagt som jagtfrie områder.

Almegårds Øvelsesplads er et overvejende fladt terræn, hvor ca. halvdelen af arealet til jagtudlejning er skov. Bevoksningerne er overvejende en blanding af forskellige løvtræer, men bevoksninger af nåletræer forekommer også.
Den øvrige del af jagtarealet består af græssletter, mose, krat med videre. Blykobbe Å løber fra Årsballe og ud i havet ved Blykobbe Plantage.
De findes en del vandhuller på terrænet.

Øvelsespladsen er omfattet af en drifts- og plejeplan, som du kan finde her.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 14.50