Mangfoldighed og inklusion

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, hvor alle er velkomne uanset køn, alder, etnicitet og seksualitet. Vi ved, at forskellighed er en styrke, og vi løser opgaven i fællesskab. Derfor arbejder Forsvarsministeriet strategisk med mangfoldighed og inklusion.

 

Faglig og personlig udvikling

Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling er et nøgleelement til at sikre, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan løse sine opgaver både nu og i fremtiden.

En målrettet kompetenceudviklingsindsats skal understøtte fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere og udvikle Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som en attraktiv arbejdsplads.

 

En tryg arbejdsplads uden krænkende adfærd

Respekt, tillid, sammenhold og mod er grundpillen for en tryg arbejdsplads for alle. Derfor arbejder vi på at forebygge og håndtere vold, mobning og seksuelt krænkende adfærd. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har nul-tolerence over for krænkende adfærd. Det betyder, at krænkelser tages alvorligt og ledelsen altid er forpligtet til at reagere ved anklager om disse typer adfærd.


Hvis du selv er blevet krænket, er blevet beskyldt for at krænke eller din kollega er blevet krænket, kan du kontakte Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) på tlf. 32 66 51 63.

 

Medarbejderlinjen

Hvis der er forhold, som du finder kritisable, har du mulighed for at henvende dig til medarbejderlinjen. Det kan fx være om økonomisk kriminalitet, krænkende adfærd, brud på forvaltningsretlige principper, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen. Medarbejderlinjen kan kontaktes på tlf. 72 81 01 00.


Læs mere om Medarbejderlinjen på Forsvarsministeriets hjemmeside

 

Sidst opdateret 1. oktober, 2020 - Kl. 17.53