Arbejdsmiljø og sundhed

 

For at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet bevæger sig i samme retning, har Forsvarsministeriet udarbejdet en koncernfælles arbejdsmiljøstrategi.

Arbejdsmiljøstrategien sætter rammerne for arbejdet med arbejdsmiljøet i hele Forsvarsministeriets koncern frem til år 2020.

I Ejendomsstyrelsen bliver der både gennemført arbejdspladsvurderinger (APV) og medarbejdertilfredshedsmålinger (MTM), for at kunne forbedre arbejdsmiljøet.


På baggrund af vores APV og MTM har vi fokus på fem temaer, som skal forbedre vores arbejdsmiljø:

  • Vi er åbne for nye måder at gøre tingene på.
  • Vi udviser gensidig respekt og er nysgerrige på hinandens arbejdsområder og input til den samlede opgaveløsning. Mangel på gensidig respekt er den største udfordring i forhold til at udvikle et bedre samarbejde.
  • Vi vil lære hinanden bedre at kende internt og på tværs.
  • Vi går sammen forrest med vores ledere og etablerer forbindelser på tværs for at møde de faggrupper og enheder, vi ikke omgås med til daglig.
  • Der er klar rolle- og ansvarsfordeling.
  • Vi gør hinanden gode, når vi ser vores egne opgaver som en del af en større arbejdsproces, og tager aktivt medansvar for at andre lykkes med deres opgaver og bidrag.
  • Vi tror på, at alle gør deres bedste og udviser troværdighed og tillid i alle vores samarbejdsrelationer.
  • Der er opgavefokus, og vores ledere har evnen til at skabe resultater sammen med dem, de har ansvaret for at lede. Dette gøres ved at skabe forståelige rammer og ved at være transparent i forhold til baggrunden for beslutninger.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har ansvaret for dele af Forsvarsministeriets overordnede arbejdsmiljøopgaver. Det gælder blandt andet følgende områder:

 

  • Arbejdsskade- og erstatningssager. 
  • Rådgivning til koncernens myndigheder og ansatte vedrørende fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Du kan finde flere oplysninger om arbejdsskade- og erstatningsforhold på Forsvarsministeriets Personalestyrelses hjemmeside

Sidst opdateret 17. juni, 2020 - Kl. 14.46