Nyholm fugleperspektiv

 

Der nu nedsat en projektbestyrelse under ledelse af Forsvarsministeriet, og med deltagelse af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarskommandoen, som skal udarbejde en helhedsplan for de dele af Nyholm, som bevares. Helhedsplanen skal forelægges forsvarsforligskredsen.

 

Projektbestyrelsen består af afdelingschef Niels Henrik Hedegaard og kontreadmiral Frank Trojahn, Forsvarskommandoen.

 

Kontakt ved spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til det fremadrettede arbejde med helhedsplanen for Nyholm, er der mulighed for at kontakte programbestyrelsens sekretariat ved major Jesper Bjerg Støwe Kristiansen (fes-chudv@mil.dk) eller per telefon
728 13260.

 

Fakta om projektet

Baggrunden for frasalget af den sydlige del af Nyholm er anført i Forsvarsforliget 2018-2023. Her står:”Partierne er enige om udflytning af Søværnets enheder fra Nyholm og frasalg af dele af Nyholm.

Det indebærer, at:

  • Søopmålingen flyttes til Frederikshavn.
  • Center for Dykning flyttes til Korsør.
  • Center for Sømilitær Teknik flyttes til Korsør.
  • Søværnets Officersskole flyttes til Svanemøllens Kaserne.

Partierne er enige om, at de historiske bygninger og monumenter på Nyholm bevares."

 

Flytningen af Søværnets enheder fra Nyholm forventes at være afsluttet ultimo 2022.

 

Forsvarsministeriet står for udarbejdelsen af helhedsplanen for den nordlige del af Nyholm, der som nævnt forliget skal bevares.

 

Helhedsplanen skal beskrive Forsvarsministeriets fremtidige anvendelse og disponering af de faciliteter på Nyholm, som ikke skal afhændes. I den forbindelse skal relevante brugere (foreninger mv. på Nyholm) og øvrige interessenters ønsker afdækkes.

 

Når helhedsplan foreligger og har været forlagt forsvarsforligskredsen, vil det salgsforberedende arbejde blive indledt. 

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 23.04