Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Udbud 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder en lang række opgaver og ydelser. Her kan du følge de aktuelle udbud.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse konkurrenceudsætter indkøb af varer, tjenesteydelser, byggeri samt bygningsrelaterede ydelser.

Nedenfor kan du få overblik over, hvad Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har af aktuelle udbud med direkte link til udbudsmaterialet. Du kan også se meddelelser vedrørende udbud.
 

Aktuelle udbud

UdbudsmaterialeFilter
There are no items to show in this view of the "Aktuelle udbud" list.

Meddelelser vedr udbud

VedrørendeFilterMeddelelseFilter
Udbud vedr. 731. Flyvestation Skrydstrup Nyt Kampfly Program Etablering af Faciliteter til Ny Kampfly

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har offentliggjort udbudsmaterialet til prækvalifikation vedrørende henholdsvis projektering og projekteringsledelse, bygherrerådgivning og arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med etablering af faciliteter til Nyt Kampfly.

Etablering af faciliteter til Nyt Kampfly indbefatter ombygning og renovering af ca. 21.000 m2 eksisterende kontor- og værkstedsfaciliteter, nybygning af ca. 15.000 m2 garage- og vedligeholdelsesfaciliteter, nybygning af ca. 4.000 m2 sikret simulator- og planlægningsfacilitet samt etablering af tilhørende anlæg og infrastruktur, herunder veje, forplads, støjafskærming, skyllefacilitet, forsyninger samt overvågning og sikring af hele området.

 

Udbudsmaterialet kan tilgås via iBinder.com via følgende links:

Udbud 1: Projektering, 731. Flyvestation Skrydstrup Nyt Kampfly Program Etablering af Faciliteter til Ny Kampfly:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=drcljipzoq&lang=3&market=3

Der er foretaget en berigtigelse i afsnittet ”Del 1: Ordregivende myndighed/ordregiver  I.1 navn, adresser og kontaktpunkter Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL)” i udbudsbekendtgørelsen, idet det først indsatte link ikke var korrekt.

 

Udbud 2: Projekteringsledelse, bygherrerådgivning og arbejdsmiljøkoordinering, 731. Flyvestation Skrydstrup Nyt Kampfly Program Etablering af Faciliteter til Ny Kampfly:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mgstvuqqyp

 

Der er ansøgningsfrist d. 18. december 2017.

Har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende udbuddet, kontakt udbudsjurist ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Christian Niss Norup pr. email fes-pol04v@mil.dk.

Udbud af Forebyggende foranstaltninger på Kastellet 2018-2020.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har den 20. november 2017 sendt nedenstående forhåndsmeddelelse til offentliggørelse i TED.

Forhåndsmeddelelsen har til formål at varsle potentielle tilbudsgivere om, at Ejendomsstyrelsen har til hensigt at offentliggøre udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale vedr. udbud af Forebyggende foranstaltninger på Kastellet 2018-2020 medio februar 2018. Forhåndsmeddelelsen redegør kort for udbuddets genstand.

Forhåndsmeddelelse
Skov- og naturpleje på Forsvarsministeriets arealer i Danmark
Baggrunden for, at kontrakterne vedrørende delaftale 1, 2 og 3 ikke indeholder en social klausul, er, at den årlige værdi af hver delkontrakt er relativ lav (hhv. 4,6 mio. kr. for delaftale 1 og 2 og 1,9 mio. kr. for delaftale 3) hvorfor et krav om elever vurderes at være et fordyrende led, som ikke står i mål til kontraktens årlige værdi. Herudover kan sociale klausuler være byrdefulde for leverandøren, særligt hvis virksomheden er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV). Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vurdering, herunder bl.a. på baggrund af den afholdte markedsdialog, at der formodentlig vil være en del små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der vil være interesseret i at byde på aftalen. Styrelsen har på den baggrund og henset til den årlige værdi af kontrakten vurderet, at de tre delaftaler vedr. skov- og naturpleje på Forsvarsministeriets arealer i Danmark ikke egner sig til en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler, selvom det umiddelbart er styrelsens opfattelse, at der er tale om et såkaldt ”relevant udbud”.
Materialer fra markedsdialog: Udbud af skov- og naturpleje på Forsvarsministeriets arealer

Hent powerpointpræsentation fra markedsdialog afholdt 5. juli her
Referat fra mødet bliver offentliggjort her efter 12. august, som er tilbudsgivers frist for yderligere kommentarer.

Markedsdialog: Udbud af skov- og naturpleje på Forsvarsministeriets arealer

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse holder markedsdialog onsdag d. 5. juli 2017. Det foregår som en række individuelle dialogmøder med potentielle leverandører. Møderne varer ca. en time.
Tilmelding: Send mail til Randi Sørensen, fes-udb04@mil.dk,  senest 30. juni 2017.

- Forhåndsmeddelelse (offentliggjort på TED)
- Markedsdialog (temaer)
- Bilag 1: Udkast til prisbilag
- Bilag 2: Udkast til tilbudsliste
- Bilag 3: Udkast til driftskatalog for terræn- og naturpleje
- Bilag 4: Udkast til naturdriftsplan

- Samlet referat fra markedsdialog 5. juli 2017