Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 Virksomhedsstrategi


Virksomhedsstrategien udspringer af vores behov for at styrke basisleverancerne, så det bliver lettere at være brugere af Ejendomsstyrelsens ydelser.

Ambitionen er at levere anbefalelsesværdige løsninger til dagligdagens behov og fremtidens udfordringer for vores brugere, kunder og minister.

Strategien skal styrke vores identitet og omdømme som Forsvarsministeriets Ejendomsselskab. Vores strategi bygger på Forsvarsministeriets mission. Vores leverancer skal derfor være på forkant med de krav og behov, der understøtter koncernens medarbejdere i at arbejde for Danmarks sikkerhed og borgernes tryghed.

Virksomhedsstrategien er opdelt i tre strategiske områder i peroden 2019-2023:

  1. Vi prioriterer velfungerende daglige leverancer som fundamentet for en sund forretning
  2. Vi sætter fokus på udvikling af vores leverancer for at understøtte koncernens mission
  3. Vi er proaktive og understøtter den politiske dagsorden

De tre strategiske områder har fokus i hele perioden, men ses i tre trin, hvor der lægges særlig tyngde på forskellige tispunkter.

Læs hele vores virksomhedsstrategi her (pdf)