Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Privatlivspolitik 

Her kan du læse mere om vores behandling af persondata. Du kan også finde oplysninger om vores håndtering af e-mails og brug af sikker e-mail samt om anonymitet, statistik og cookies på ejendomsstyrelsen.dk.

Behandling af persondata
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse behandler eksempelvis personoplysninger, når borgere henvender sig til styrelsen i forbindelse med udbud af ejendomme, aktindsigt, erstatningssager og spørgsmål.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Oplysningerne kan blive delt med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, der varetager specialiserede funktioner, f.eks. indenfor sikkerhedsgodkendelse, rekruttering og regnskab. Oplysningerne kan desuden blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er et fælles dataansvar mellem myndighederne. I særlige tilfælde kan oplysningerne endvidere blive delt med andre myndigheder, for eksempel et andet ministerium, hvis Ejendomsstyrelsen finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

Dine rettigheder
I forbindelse med Ejendomsstyrelsens behandling af personoplysninger, har du ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. 
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod Ejendomsstyrelsens lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til Ejendomsstyrelsen.

Vil du sende en klage til Datatilsynet, se nærmere her.

Ejendomsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver
Ejendomsstyrelsen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Ejendomsstyrelsen overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Ejendomsstyrelsens behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Ejendomsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver er Lene Gram Skjoldager, som kan kontaktes på e-mail fes-jps07@mil.dk eller ved at sende et brev att. databeskyttelsesrådgiveren til Arsenalvej 55, 9800 Hjørring.

Håndtering af e-mails
Når du skriver til Ejendomsstyrelsen på fes@mil.dk, sendes din e-mail til en central postkasse i Ejendomsstyrelsen. Når e-mailen er modtaget, journaliseres den og sendes videre til de respektive kontorer.

Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi bruger kun dine personoplysninger til at kunne svare på din e-mail.

Kontakt Ejendomsstyrelsen med Digital Post
Med NemID og Digital Post kan borgere og virksomheder sende meddelelser sikkert til Ejendomsstyrelsen. Digital Post-systemet sørger for, at meddelelserne bliver digitalt signeret og krypteret.

  • Som borger kan du bruge Digital Post med NemID og modtage svar i e-Boks og Borger.dk
  • Som ansat i en myndighed kan du skrive til os fra for eksempel virk.dk
  • Som ansat i en virksomhed kan du skrive til os fra virk.dk.

Læs mere om digital post som borger på Borger.dk og som virksomhed på Virk.dk.

Du kan også vælge at sende os en helt normal e-mail til kfes@mil.dl, som hverken er signeret eller krypteret.

Anonymitet og statistik ved hjælp af cookies
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi opsamler udelukkende statistikken i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest. De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives ikke til tredjepart.

Læs mere om vores brug af cookies.

Nyhedsservice
Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, opsamles din e-mail-adresse bag i vores hjemmesidesystem, så vi kan udsende vores nyhedsbeskeder til dig. Listen er kun tilgængelig for vores webmaster. Du kan afmelde dig ved at klikke på linket i bunden af alle nyhedsmails, du modtager. Når du opsiger din tilmelding, slettes din e-mail-adresse automatisk.

Sidst opdateret 29-05-2018 - kl. 10:25