Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

CV for Claus Pertou Brixensen 

Navn
Claus Pertou Brixensen

Født
18. juli 1967

Udnævnelse
DEC 2019   Oberst
SEP 2014   Oberstløjtnant
SEP 2013   Oberst (midlertidig)
SEP 2011   Oberstløjtnant
JUL 2009    Oberstløjtnant (midlertidig)
JUN 2003    Major
JUL 1999    Kaptajn
JUN 1995   Premierløjtnant
AUG 1989   Premierløjtnant af reserven
JUL 1988    Løjtnant af reserven
JAN 1988   Sergent

Uddannelse
2002 - 2003   Forsvarsakademiet, Videreuddannelsestrin II for ledere, Stabskursus.
1998 - 1999   Flyvevåbnets Officersskole, Videreuddannelsestrin I for ledere.
1992 - 1995   Flyvevåbnets Officersskole, Officersgrunduddannelse, Stations-

                      og Kanonluftsforsvarsoperativ.
1987 - 1988   Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole, Grundlæggende

                      Reserveofficersuddannelse, Nærforsvar.

Tjenesteforløb
2019 -            Vicedirektør og stabschef, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
2017 - 2019   Chef for J5 Planlægningssektion, Område Syd, Operationsstaben,

                      Værnsfælles Forsvarskommando/Forsvarskommandoen.Værnsfælles Forsvarskommando/Forsvarskommandoen.
2014 - 2017   Chef for International Policysektion, Koordinations- og Udviklingsstaben,

                      Værnsfælles Forsvarskommando.

2013 - 2014   Forsvarsattaché til Afghanistan og Ministerråd, Den Danske Ambassade i

                      Kabul, Afghanistan.
2011 - 2013   Assisterende forsvarsrådgiver, Den Danske Repræsentation ved NATO i

                      Bruxelles, Belgien.
2009 - 2011   Stabsofficer, Den Danske Militære Repræsentation ved NATO og EU i

                      Bruxelles, Belgien.Bruxelles, Belgien.
2006 - 2009   Operativ sagsbehandler, Operationskontoret., Forsvarsministeriet.
2005 - 2006   Chef for Eskadrille 660 (Force Protection og flyvevåbnets militærpoliti),

                      Combat Support Wing.
2003 - 2005   Militær Assistent og leder af forkontoret hos Chefen for Forsvarsstaben,

                      Ledelsessekretariatet, Forsvarskommandoen.
2001 - 2002   Sagsbehandler, Infrastrukturafdelingens Infrastruktur- og Miljøsektion,

                      Materielstabe, Forsvarskommandoen.

1999 - 2001   Sagsbehandler, Logistik- og Byggeafdelingens Byggesektion,

                      Materielstaben, Forsvarskommandoen.
1995 - 1998   Leder af uddannelseselementet og holdofficer, Flyvevåbnets Sergent-

                      og Reserveofficersskole.
1991 - 1992   Sagsbehandler, Stationssektionen, Flyvestation Aalborg.
1989 - 1991   Delingsfører, Eskadrille 650A, Flyvestation Aalborg.

1988 - 1989   Delingsfører og fg. leder af uddannelsesdelingen, Eskadrille 660,

                      Flyvestation Aalborg.

Dekorationer
Ridderkorset af Dannebrogordenen
Forsvarets Medalje for International Tjeneste med 2-tal
Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet
Forbund til Legemsopdragelse, Fortjenstkors (Nijmegen March)

 

Sidst opdateret 27-01-2020 - kl. 13:56