Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

CV for Bjørn Ingemann Bisserup  

Født: 
13. april 1960 i København
gif  
Karriereforløb:
1984 Løjtnant
1986 ​Premierløjtnant​
1988 Kaptajn
​1995 Major​
2000 Oberstløjtnant​
2004 Oberst
2008​​​ Generalmajor
2008 Generalløjtnant
2017 General
gif  
Militær uddannelse:
1982 -1984 Hærens Officersskole, B-linjen
1985 ​ Hærens Officersskole, Supplerende Uddannelse
1986 - 1988 Hærens Officersskole, Videregående Officersuddannelse
1991 Føringskursus I/Stabskursus I
1994 -1995 Føringskursus II/Stabskursus II
gif  
Tjenesteforløb:  
1985 - 1986 Delingsfører/Kampvognsdeling/Danske Livregiment
1986 ​Administrationsofficer/Panserinfanteribataljon/Danske Livregiment
1988 - 1989 Næstkommanderende/Panserinfanterikompagni/Danske Livregiment
1989 - 1990 Operations- og Efterretningsofficer/DANCON/UNFICYP
1990 Næstkommanderende/Kampvognseskadron/Danske Livregiment
1990 - 1991 Operationsofficer/Panserinfanteribataljon/Danske Livregiment
1991 - 1994 ​ Chef/Kampvognseskadron/Danske Livregiment
1995 - 1997 ​Sagsbehandler/Logistiksektion/Forsvarsstaben
1997 - 2000 Sagsbehandler/Forsvarsministeriets 1. kontor
2000 - 2002 Chef/Bataljon/Den Kongelige Livgarde
2003 - 2004 Kontorchef/Forsvarsministeriets 1. kontor
2004 - 2008 Afdelingschef/Forsvarsministeriets 1. afdeling
2008 - 2014 Chef for Forsvarsstaben
2014 - 2017 Koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement
2017 - Forsvarschef
2019 - Fungerende direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Dekorationer: 
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen
Hæderstegn for god tjeneste ved Hæren, 40 år
Hjemmeværnets fortjensttegn
Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009
Hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn
The Nordic Blue Berets Medal of Honor, Guld
Litauiske Væbnede Styrkers 100 års medalje – Liv.V.S.100.M.
Den polske hærs 100 jubilæumsmedalje 1918-2018 – Po.H.100.Jubm.
FN medalje, Cypern, UNICYP

 

Sidst opdateret 27-01-2020 - kl. 16:20