Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Udbud af græsningsareal ved Radioanlæg Rishøj

Indholdsområde

 
 
 

Udbud af græsningsareal ved Radioanlæg Rishøj 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder arealer til afgræsning ved Radioanlæg Rishøj i en periode fra 2019-2023.

28-09-2018 - kl. 13:55
Jordens beliggenhed: ca. 27 ha beliggende på Rugtvedvej mellem Søby og Frederikshavn. Udbuddet omfatter 2 folde.

Arealet er overvejende enge og græsslette med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder. Der er placeret en række antenner, master og kabler på arealerne. Arealer der ikke tåler dyrenes færden er frahegnet.

Både økologer og konventionelle landmænd kan byde, men det foretrækkes, at forpagter er autoriseret økolog eller ansøger Landbrugsstyrelsen om omlægning når forpagtningsaftale indgås.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forbeholder sig ret til at vælge mellem tilbuddene, eventuelt forkaste dem alle. Arealerne kan umiddelbart besigtiges fra offentlig vej.

Udbudsmateriale kan rekvireres hos Fuldmægtig Trine Kiilerich Christensen, tlf.: 40 71 05 62/72 81 32 94 eller fes-ejs04v@mil.dk

Tilbud skal være Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Ejendoms- og Salgssektionen, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring i hænde senest torsdag den 15. november 2018 kl. 12:00.

Link til iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=""boxsbuwbfb

Læs hele beskrivelsen af udbuddet her.