Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

Indholdsområde

 
 
 

Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland 

De otte lokaliteter skal besigtiges med henblik på at registrere, hvad og hvor meget, der skal ryddes op, og om der kan være forureninger, der skal undersøges.

07-09-2020 - kl. 18:12
Planlagte aktiviteter i 2020 og 2021
I 2020 er planlagt besigtigelse af tre lokaliteter. Det drejer sig om tre lokaliteter i Kommune Kujalleq: Bluie West 3, (Simiutaq Ø), Artillery Point, (Narsaq) og Camp Corbett, (Narsarsuaq). Forinden er der indhentet data om hvert sted og udarbejdet en strategi for gennemførelse af oprydningen.

I løbet af 2021 er planlagt besigtigelse af yderligere fem lokaliteter. En lokalitet i Qeqqata Kommunia: Bluie West 9, (Simiutaq Ø (Cruncher Island)), to lokaliteter i Kommune Qeqerta-lik: Bluie West 5, (Aasiaat) og Nipisat, (Diskoøen (Maligaq)) samt to lokaliteter i Avanaata Kommunia: Sabine Island, (Melville bugten) og Kap Atholl, (Quaratit bugt). 

Opgaven løses med hjælp fra eksterne rådgivere, og er tildelt NIRAS, efter udbud blandt de rådgivningsfirmaer, der i forvejen er tilknyttet rammeaftalen for rådgivning vedrørende Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis. 

Ejendomsstyrelsen er i kontakt med de berørte kommuner og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv om, hvordan og hvornår besigtigelserne forventes gennemført, herunder om der er forhold af lokalhistorisk betydning, som der skal tages hensyn til.

Den nøjagtige tidsplan for de planlagte besigtigelsesaktiviteter i 2020 fastlægges snarest muligt med hensyntagen til COVID-19 retningslinjerne. Besigtigelserne for de tre lokaliteter forventes foretaget i den sidste halvdel af september 2020.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til FES-MYN@MIL.DK.

Baggrund for oprydningen
I 2018 blev der indgået en politisk aftale mellem den grønlandske landstyreformand Kim Kielsen og den daværende danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. 

En styregruppe under formandskab af Miljø- og Fødevareministeriet og med repræsentanter fra Departementet for Natur, Miljø og Forskning samt Forsvarsministeriet varetager aftalens udmøntning. I den forbindelse er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udpeget som bygherreansvarlig for lokaliteter, hvor der ikke er udpeget en grønlandsk bygherre.

Grønland