Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Nyhedsoversigt 

Her kan du læse nyheder fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
10-12-2019 kl. 11:38
Forsvarsministeriet har i dag udsendt følgende pressemeddelelse: "Opfølgning efter svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse".
19-11-2019 kl. 14:04
Forsvarsministeriet skal udvikle Svanemøllens Kaserne, så den fremover kan rumme en række nye funktioner. Det sker som led i udmøntningen af politiske aftaler om forsvarsområdet.
16-10-2019 kl. 22:24
Nyboder holdt åbent på en regnfuld københavnsk Kulturnat med foredrag om Forsvarets veteranindsats, rundvisning i udvalgte boliger og på byggepladsen, hvor vi i øjeblikket restaurerer og moderniserer 54 huse
09-10-2019 kl. 00:07
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skriver nu et nyt kapitel i Kastellets historie, da første spadestik er taget til skybrudssikringen af det unikke fæstningsværk.
02-10-2019 kl. 12:48
Christian d. IV byggede for små 400 år siden det ikoniske gule Nyboder til flådens folk. Bydelen er stadig i dag hjem for Forsvarets personel. Denne by i byen rummer sin egen særlige ånd og historie. På kulturnatten får du et kig ind bag de gule faca...
09-09-2019 kl. 14:35
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sætter nu gang i et omfattende projekt, der skal sikre Kastellet mod oversvømmelse ved skybrud
27-08-2019 kl. 21:18
Tirsdag den 27. august overdrog Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse et værksted og to materiel- og mandskabstårne på Gardehusarkasernen i Slagelse til Gardehusarregimentet og Vedligeholdelsestjenesten.
19-08-2019 kl. 10:30
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventer at udbyde en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med restaurering og nybygning på Frederiksberg Slots Lakajgårdsanlæg.
16-08-2019 kl. 11:37
Planbygningen på Nyholm lagde lokaler til Stine Goyas farverige modeshow for 400 særligt inviterede gæster under Copenhagen Fashion Week
15-07-2019 kl. 13:37
Ejendomsstyrelse gennemfører i samarbejde med firmaerne NIRAS og Arkil et forsøg med oprensning af olieforurening i Kangilinnguit (Grønnedal) over sommeren.
09-07-2019 kl. 08:34
Hjørring Kaserne lader græsset gro og blomsterne vokse vildt som en del af Hjørring Kommunes projekt "Naturkommunen blomstrer vildt"
24-06-2019 kl. 16:04
Det var afslutningen på et længere projektsamarbejde, da en gruppe studerende fra Aalborg Universitet i fredags mødtes med Servicecenterets Team Skyd og Optimeringsafdelingen i Hjørring.
21-06-2019 kl. 11:00
I weekenden den 21.-23. juni er FES-GIS-portalen lukket helt ned.
20-06-2019 kl. 11:03
Martin Lund, chef for Key Account Management-sektionen, er blevet tildelt den amerikanske medalje ”The Defence Meritorious Service Medal”. Det er en amerikansk fortjenstmedalje, der kan tildeles for særlig indsats i værnsfælles enheder.
28-05-2019 kl. 14:48
Mandag d. 27. maj blev bygning 305 på Garderkasernen i Høvelte overdraget til Livgarden.
21-05-2019 kl. 15:12
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse deltager i Naturmødet i Hirtshals 23. - 25. maj
20-05-2019 kl. 16:07
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har etableret en finskyttebane i Borris Skydeterræn, som møder et behov for at træne skydning på meget store afstande.
06-05-2019 kl. 10:11
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse restaurerer og moderniserer i disse år det ikoniske Nyboder. Københavns Museum har udført arkæologiske udgravninger i den forbindelse - og de holder nu foredrag om deres fund.
29-04-2019 kl. 15:12
Fredag d. 26. april har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indgået en kontrakt med Tyréns om totalrådgivning for projekt ’Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter’, fase 2 og 3.
02-04-2019 kl. 08:59
Tirsdag d. 2.april lanceres serviceportalen mitFES. mitFES er en opdateret og forbedret udgave af den gamle serviceportal.
26-03-2019 kl. 10:45
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal varetage bygherreopgaven på dele af opgaven.
25-03-2019 kl. 08:00
Ejendomsstyrelsens årsberetning for 2018 er nu offentliggjort på Departementets hjemmeside.
11-03-2019 kl. 10:44
Piranha i Oksbøl
Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet har indgået en aftale om, at Forsvaret i perioder får udvidet adgang til at anvende Naturstyrelsens områder op til Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn.
28-02-2019 kl. 13:37
signe
5. marts deltager Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Aalborg Universitets karrieremesse. Du kan møde vores medarbejdere Signe og Helene. Hør Signe fortælle sit job her
28-02-2019 kl. 12:23
Holmen
I forbindelse med frasalget af dele af Nyholm er der nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en helhedsplan for det området Forsvaret beholder
06-02-2019 kl. 11:12
elev_rollup
Kontorelev ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Mette Nielsen, har været til Karrieredag på handelsskolen i Hjørring.
31-01-2019 kl. 15:23
geo_miljø
FES-medarbejder modtager NATO pris for vellykket vejledning og udførelse af kurser i forurening fra skydeaktiviteter på skydeterræner.
04-01-2019 kl. 10:36
forsvaretsterræner
En rundtur i de danske militære områder byder på storslåede naturoplevelser, som bør være alle forundt. Men når offentligheden inviteres ind imellem kampvognsspor og kastestænger, kan det medføre visse udfordringer.
21-12-2018 kl. 12:10
Kontrakt
Her finder du en forsmag på hvilke udbud vi forventer at sende ud i første kvartal af 2019
13-12-2018 kl. 10:11
medarbejdere
Vi søger 13 kollegaer fordelt rundt i vores afdelinger. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovesæde i Hjørring.
03-12-2018 kl. 14:45
kunstfinanciering
I forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens overrækkelse af "Dronningens Ur" til Garder Simon Bruhn Sørensen, skulle Majestæten ligeledes afsløre en kunstinstallation i cafeteriet på Livgardens Kaserne.
29-10-2018 kl. 13:09
arcticnyhed
I foråret 2018 var Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vært for en international endagskonferencen om oprensning af olieforurenet jord i arktisk klima. Nu er rapporten ude.
28-09-2018 kl. 13:55
ishøj
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder arealer til afgræsning ved Radioanlæg Rishøj i en periode fra 2019-2023.
31-08-2018 kl. 14:04
landbrug_udbud
Landbrugsjord til dyrkning af afgrøder udbydes ved Jægerspris Skydeterræn.
27-08-2018 kl. 15:04
rollup_udbud
Udbud af håndværksydelser i entreprise i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet
24-07-2018 kl. 08:00
borris-brand
Skydesikkerhedssektionen vil afspærre/lukke Borris Skydeterræn fra tirsdag 24. juli kl. 10.00. Terrænet vil være lukket for offentligheden indtil andet meldes ud.
29-06-2018 kl. 13:48
bornholmrollup
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder arealer til høstslet ved Almegårds Kaserne og Raghammer Skydeterræn fra sommeren 2018, i en periode på 4 år.
12-06-2018 kl. 08:48
grønnedalrollup
Kommuneqarfik Sermersooq og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indgået en aftale om igangsætning af bygningssanering i Kangilinnguit (Grønnedal).
18-05-2018 kl. 14:00
Skovmaskine
Aftalen vedrørende skov- og naturpleje på Forsvarsministeriets arealer i hele Danmark er nu underskrevet og der har været afholdt indledende møder.
09-05-2018 kl. 12:51
Kongestalden
I forbindelse med Hærens Officersskoles 150 års jubilæum på Frederiksberg Slot var det ikke kun skolens jubilæum, der tiltrak sig opmærksomhed fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.
04-05-2018 kl. 14:52
Naturmødet
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse deltager i Naturmødet i Hirtshals den 24. - 26. maj
16-04-2018 kl. 13:35
omoslille
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses årsberetning for 2017 er nu offentliggjort.
21-03-2018 kl. 10:25
FES
Vi har i øjeblikket en lille håndfuld spændende stillinger i opslag.
15-03-2018 kl. 14:34
serviceroll
I dag torsdag d. 15 marts 2018, afholdes der åbningsreception for den nye bookingportal.
14-03-2018 kl. 16:15
arctic2
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er den 15. marts 2018 i København vært for en konference om oprensning af olieforurenet jord i arktisk klima for relevante fagpersoner og institutioner fra ind- og udland.
31-01-2018 kl. 15:29
roll-up kulsbjerg
Udbuddet omfatter ca. 400 ha græsningsareal indhegnet i énfold på ca. 460 ha på Kulsbjerg Øvelsesplads.
19-01-2018 kl. 10:00
forside_jakon_nyboder
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har underskrevet kontrakter med fire storentreprenører til opgaven med restaurering og modernisering af de gule stokke i Nyboder.
15-01-2018 kl. 10:50
forsvarsministeren3
Der var både alvor og humor da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen torsdag den 11. januar lagde vejen forbi Hjørring Kaserne.
21-12-2017 kl. 15:15
dragonregiment
Som et led i at forbedre arbejdsmiljøet, er der nu også taget fat i renoveringen og nybygningen af Dyrby Vestergaard, hvor Svær Transportdelingen til dagligt holder til.
08-12-2017 kl. 12:04
Sydkajen
Torsdag d. 7. december blev kajanlægget i Frederikshavn genindviet efter en omfattende renovering og udbygning, der bringer faciliteterne for Søværnets skibe helt i top og sikrer kajanlægget mange årtier frem.
29-11-2017 kl. 10:25
Kastellet
Kastellet har tidligere været oversvømmet, når der har været store skybrud over København. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forbereder lige nu et udbud, der skal fremtidssikre det ikoniske forsvarsværk.
28-11-2017 kl. 08:13
FES
Vil du være med til at tegne styrelsens fremtid? Vi søger lige nu nye kollegaer til en arbejdsplads i rivende udvikling.
20-11-2017 kl. 15:23
Kampfly
Prækvalifikation til udbud af opførelse af faciliteter til F-35 er offentliggjort
01-11-2017 kl. 13:57
underskrivelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og ISS har 1. november indgået en 6-årig partnerskabsaftale på facility management.
23-10-2017 kl. 14:13
roll-up
Bornholm har gennem ti år arbejdet med at blive en grøn ø. Derfor er det helt naturligt, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bidrager til at nå det mål.
17-10-2017 kl. 09:35
skovudbud
Udbuddet omfatter skov- og naturpleje på Forsvarsministeriets arealer i hele Danmark. Aftalen er udbudt i tre geografisk opdelte delaftaler for hhv. 1) Norddanmark, 2) Syddanmark og 3) Østdanmark.
17-10-2017 kl. 09:27
nyboder
Besøg Nyboder på Kulturnatten i aften den 13. oktober, hvor du kan blive klogere på projektet Restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder.
03-10-2017 kl. 10:15
Rollup
Mandag d. 2. oktober 2017 overdrog Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse den ombyggede bygning 135 til Jydske Dragonregiment.
11-09-2017 kl. 13:23
skovdrift
Aftalen vedrørende skov- og naturpleje på Forsvarsministeriets arealer i hele Danmark er 8. september 2017 sendt i udbud.
06-09-2017 kl. 10:47
rollup
Den årlige konference i Nordic-Baltic Defense Estates Cooperation er åbnet.
01-09-2017 kl. 12:21
rolup
1. september 2017 gik Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i luften med et nyt samlet servicecenter.
16-08-2017 kl. 12:29
Servicecenter
Nu kan du blive en del af vores nye servicecenter.
31-07-2017 kl. 11:06
Nyboder
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forbereder restaurering og modernisering af 54 huse i Nyboder. Et af de mere kuriøse gøremål er flytning af to gamle vinstokke. Hvad er historien bag stokkene – og hvorfor gør man en indsats for at bevare dem?
24-07-2017 kl. 10:34
Grenen
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sælger strandareal på Grenen i Skagen
18-07-2017 kl. 08:32
ledige stillnger
Lige nu har vi syv spændende stillinger i opslag bl.a. inden for økonomi, jura, ledelse og it-sikkerhed
06-07-2017 kl. 09:06
Rollup
Myndighederne under Forsvarsministeriets område skal have ny Facility Management-leverandør af blandt andet rengøring, kantinedrift og arealpleje.
30-06-2017 kl. 10:42
Roll-up
Store Tårn er blevet restaureret, overdækket og indrettet med udstillings- og samlingslokaler. Det markeres den 30. juni 2017 ved genindvielsen af tårnet.
28-06-2017 kl. 10:00
Skov
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer til markedsdialog onsdag d. 5. juli.
26-06-2017 kl. 12:54
Rollup
Traditionen tro blev Årets leder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kåret på det årlige chefseminar. I et skarpt felt af nominerede, blev det Henrik Munck, der løb med titlen. Han har det seneste år fungeret som chef for Driftsområde Høvelte.
01-06-2017 kl. 09:54
Rollup
Gennem de seneste år har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse solgt ud af overskydende kapacitet på ejendomsområdet, og det har skæppet godt til i statskassen. Siden 1. januar 2017 er pengene gået direkte til finansieringen af nye kampfly.
24-05-2017 kl. 12:43
Roll up
Restaurering af Nyboders gule stokke - Her er de prækvalificerede virksomheder.
19-05-2017 kl. 12:09
Dialogforum
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har afholdt sit årlige dialogforum om de rekreative muligheder på Forsvarets terræner.
10-05-2017 kl. 12:14
Roll-up
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer alle naturinteresserede ind på fire af Forsvarets terræner for at kortlægge flora og fauna.
05-05-2017 kl. 10:48
Brandslukning
Tirsdag opstod der brand på to af Forsvarets skyde- og øvelsesterræner.
03-05-2017 kl. 11:09
Helene
Der var stor interesse for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, både fra snart nyuddannede og fra studerende, der søger praktikplads, da en stor gruppe studerende onsdag besøgte Hjørring Kaserne.
28-03-2017 kl. 08:41
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses årsberetning for 2016 er nu offentliggjort.
07-03-2017 kl. 12:20
Karrieremessen
Tirsdag den 7. marts deltog FES i karrieremessen på Aalborg Universitet.
03-03-2017 kl. 12:55
Link til information om jagtretten
Jagtretten udbydes på 15 arealer rundt omkring i Danmark.
26-01-2017 kl. 09:34
roll up
Nyboder er en by i byen. Gennem århundreder har bydelen dannet ramme om Forsvarets personel – og gør det stadig den dag i dag.