Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Natura 2000
 

Natura 2000 

Det er ikke alene efter en dansk målestok at Forsvarsministeriets terræner udgør vigtige naturområder.

Mange af terrænerne er også udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, i form af EU fuglebeskyttelsesområder og EU habitatområder – de såkaldte Natura 2000 områder. Omkring 16.000 ha af Forsvarets skyde- og øvelsesterræner er beliggende i Natura 2000 områder, og disse terræner er således omfattet af Statens særlige Natura 2000 planlægning. 

Forsvarsministeriet har besluttet, at drifts- og plejeplanerne anvendes som redskab til opfyldelse af forsvarets forpligtelse til planlægning inden for Natura 2000-områderne. Drifts- og plejeplanerne vil løbende blive fornyet, så Forsvarsministeriet hele tiden er sikre på at leve op til de internationale naturbeskyttelsesmålsætninger.

Natura 2000 og Forsvaret 
Natura 2000 oversigtskort