Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Militært brug
 

Den militære brug 

Forsvarsministeriets terræner bruges aktivt af enheder fra Værnfælles Forsvarskommando.

Forsvaret bruger flere forskellige typer af terræner, der samlet set understøtter Forsvarsministeriets opgaver. I forhold til naturforvaltning drejer det sig om:

* Skydeterræner:  her skydes der med forskellige våbentyper og skarp ammunition i terræn.

* Øvelsesterræner: her anvendes skarp ammunition alene ved afgrænsede faciliteter, mens øvelsesterrænets samlede areal anvendes til andre dele af den militære uddannelse.

* Skyde- og øvelsesterræner: en kombination af ovenstående, hvor dele af terrænet anvendes som skydeterræn, og hvor den øvrige del alene fungerer som øvelsesterræn.

* Øvrige formål: eksempelvis skydebaner, depoter, tankområder mv.

De ældste terræner har fungeret som militære uddannelsesområder i mere end 100 år. En stor del af øvelsesterrænerne blev udlagt til militære formål under den kolde krig.
Sidst opdateret 28-06-2017 - kl. 13:35