Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


Koncern HR-strategiI 2012 startede arbejdet med HR-strategien med det formål at udvikle en fælles platform og vision for HR i Forsvaret og Hjemmeværnet. Siden 1. oktober 2014 er HR-strategien blevet koncernfælles og skal på sigt dække hele ministerområdet.

Det fulde HR-spektrum
HR-strategien omhandler alle de aspekter, der har med personale at gøre. Indholdet spænder derfor over emner som rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling, løn- og ansættelsesforhold, ledelse, veteraner, sundhed, trivsel m.m.

Overordnet perspektiv
Strategien fastlægger en vision for, hvordan HR skal opfattes i koncernen, hvordan HR-organisationen skal se ud, og hvordan roller og ansvar skal fordeles for at få de bedst mulige betingelser for både medarbejderne og for organisationen i sin helhed.

Det er målet for HR-strategien, at

Forsvarsministeriets koncern består af meningsfulde arbejdspladser, der med de nødvendige omkostninger har personale i et sådant omfang og med sådanne tilstrækkelige kompetencer, at Forsvarsministeriets koncern vedblivende kan opretholde de nødvendige operative kapaciteter og løse deres opgaver på professionel vis.

Implementering af HR-strategien har blandt andet medført, at
  • der er større handlefrihed lokalt i forhold til HR,
  • ansættelsesvilkårene for militære og civile medarbejdere er blevet mere ensartede, og
  • HR drives i højere grad på samme vilkår som i resten af staten.

 
Du finder HR-strategien ved at klikke her (link fører videre til forsvaret.dk)