Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 Dette bliver du en del af

I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bliver du en del af et stort fællesskab med over 550 medarbejdere.


Fakta om organisationen

Forsvarsministeriets område består af Forsvarsministeriets departement samt en række myndigheder (styrelser). Forsvarsministeriet har både militære og civile opgaver og myndigheder. Du kan læse mere om Forsvarsministeriet som organisation på fmn.dk.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores opgave er, i samarbejde med vores leverandører, at levere hele rammen om den gode arbejdsdag. Vores kunder skal opleve, at vi skaber rammerne, så de kan koncentrere sig om at løse deres vigtige samfundsopgaver.

Fysiske og organisatoriske rammer

  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en styrelse i Forsvarsministeriets koncern
  • Ejendomsstyrelsen er organisatorisk opdelt i tre niveauer: direktion, afdelinger og sektioner. Vi har i alt 9 afdelinger, 27 sektioner og et ledelsessekretariat.
  • Direktionen består af direktøren og tre vicedirektører. Hver vicedirektør har en række ansvarsområder, som koordineres samlet i direktionen. 
  • Ejendomsstyrelsen har hovedkontor i Hjørring og har medarbejdere fordelt over hele landet.


Vores historiske og ikoniske bygninger
Vi administrerer over 500 lokationer fordelt på hele landet. Bygningerne spænder fra topmoderne bygninger som redningsstationen i Skagen til dansk kulturarv som Kastellet.

Kort over vores etablissementer
Du kan nemt få et overblik over vores etablissementer og terræner med vores online mobile kort; FESGIS. Den mobile FESGIS gør det bl.a. muligt at finde rundt indenfor hegnet på de forskellige etablissementer eller planlægge en skovtur i vores områder.

Skriv m.fesgis.dk i browserfeltet på din smartphone/tablet. Du navigerer rundt i kortet med zoom og panorering som med almindelige smartphones fingerbevægelser.