Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Kompensation for flystøj fra Flyvestation Skrydstrup

Indholdsområde

 
 
F-35
 

Kompensation for flystøj fra Flyvestation Skrydstrup 

I øjeblikket er der problemer med at sende automatiske kvitteringer for modtagelse af ansøgning om kompensation.

Du vil modtage kvittering fra Ejendomsstyrelsen, når din ansøgning er modtaget og registreret.

Du er velkommen til at kontakte Ejendomsstyrelsen på 7281 3000, hvis du vil følge op på, om din ansøgning er modtaget.
Ejendomsstyrelsen beklager problemet.


Danmarks nye kampfly - F-35 - vil gøre Danmark i stand til fortsat at håndhæve suverænitet over dansk luftrum og er en vigtig del af det samlede forsvars evne til at beskytte Danmark og vores allierede.

F-35 erstatter de mere end 40 år gamle F-16-fly og flystøjsberegningerne fra foråret 2019 har vist, at støjen fra F-35 bliver større i forhold til støjbilledet i dag, hvor der flyves med F-16.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev i november 2019 enige om en kompensationsordning forstøjen fra F-35 kampflyene fra Flyvestation Skrydstrup.

Et bredt flertal i Folketinget har derudover vedtaget en lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup, hvor kompensationsordningen er udmøntet. På den baggrund har Forsvarsministeriet udstedt udstedt bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 om kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup.

Kompensationsordningen har tre forskellige kompensationsmuligheder. For alle tre kompensationsmuligheder gælder det, at der skal ansøges om kompensation hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

For at assistere borgerne med kompensationsordningen har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oprettet et informationskontor i Vojens Lufthavn. Du kan læse mere om kontoret her.

I det følgende materiale kan du læse mere om kompensationsordningen og de tre muligheder for kompensation.

Du finder bekendtgørelsen med bilag, samt andre relevante dokumenter i dokumentsamlingen øverst til højre på denne side.

Hvem er berettiget til at søge om kompensation?
For at der kan søges kompensation, er det en forudsætning, at boligen er omfattet af kompensationsbekendtgørelsens bilag 1 (rød zone) eller bilag 2 (gul zone).

Derudover skal betingelserne for kompensation være opfyldt jf. de relevante kapitler i kompensationsbekendtgørelsen. De betingelser kan du læse nærmere om i afsnittene om kompensationsmulighederne.          

Hvilke typer kompensation kan jeg ansøge om?

Kompensationer
Du kan gå direkte til siderne, hvor du søger om kompensation fra disse links:
Udbetaling af et af et fast beløb
Dækning af omkostninger til støjisolering
Frivillig overtagelse af ejendom


Hvordan finder jeg ud af, om min bolig er omfattet af bekendtgørelsen? Bekendtgørelsen og bilagene med adresselister kan ses i dokumentsamlingen øverst til højre på denne side.

Hvis du ejer en bolig, der er omfattet af kompensationsbekendtgørelsen har du fået et brev fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i e-Boks, hvori der står, i hvilken zone din bolig er placeret. Hvis du er undtaget fra at bruge e-Boks vil du få brevet tilsendt.
Hvis du ikke har fået brev fra Forsvarsministeri- ets Ejendomsstyrelse, og mener, at din bolig er omfattet af bekendtgørelsen, kan du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendoms- styrelse.

Hvornår kan jeg søge kompensation?
Der er åbent for ansøgninger fra bekendtgørelsens ikrafttræden. Kompensationsforløbet strækker sig over en periode på 10 år med frist for ansøgning 1. juni 2030.

Hvilken betydning har mit valg for fremtidige valg?
Hvis din bolig er omfattet af bilag 1 (rød zone), kan du efter at have valgt kompensationsmulig- hed 1 eller 2 stadig ansøge om kompensations- mulighed 3: Tilbud om overtagelse af ejendom- me (jf. kapitel 4 i kompensationsbekendt- gørelsen).

Hvis din bolig er omfattet af bilag 2 (gul zone), vil du kun kunne ansøge om kompensations- mulighed 1: Udbetaling af et fast beløb (jf. kapitel 2 i kompensationsbekendtgørelsen).
eller
kompensationsmulighed 2: Dækning af omkost- ninger til konkrete støjisoleringstiltag (jf. kapitel 3 i kompensationsbekendtgørelsen) Er din bolig omfattet af bilag 2 (gul zone) i kompensationsbekendtgørelsen, kan du kun gøre brug af en af kompensationsmulighederne.

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?
Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en kvittering for, at Forsvarsministeri- ets Ejendomsstyrelse har modtaget den. Her vil du også få oplyst den forventede sags- behandlingstid.

Hvilke muligheder har jeg for at klage over en afgørelse?
Når du modtager en afgørelse, modtager du samtidig en klagevejledning, der er målrettet den specifikke afgørelse. 

Hvordan behandles min ansøgning?
Din ansøgning behandles i henhold til det relevante kapitel i kompensationsbekendtgørelsen.

Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses privatlivspolitik. Den kan du læse her

Læs mere om de tre forskellige kompensationsmuligheder, og om, hvordan du søger ved at klikke på mulighederne herunder.

Sidst opdateret 29-07-2020 - kl. 12:47
Kun gældende for boliger i rød zone
Gældende for boliger i rød og gul zone

Frivillig overtagelse af ejendom

Dækning af omkostninger til støjisolerende tiltag


Kontant kompensation


Støjbekendtgørelse

Støjbekendtgørelse

Kompensationsordningen

Kompensationsbekendtgørelse
Bilag 2 - ejendomme i gul zone
Bilag 1 - ejendomme i rød zone

Den politiske aftale

Politisk aftale om kompensation for F-35-flystoej fra Flyvestation SkrydstrupUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bilag-2-til-politisk-aftale-om-kompensation-for-F-35-flystoejUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bilag-1-til-politisk-aftale-om-kompensation-for-F-35-flystoejUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Dokumentsamling

SAMTYKKEERKLÆRING - overtagelse af ejendomUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
SAMTYKKEERKLÆRING - udbetaling af fast beløbUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
SAMTYKKEERKLÆRING - konkrete støjisoleringstiltagUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).