Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Ønsker du at få en mail, når der kommer nye emner til salg, leje eller forpagtning, så udfyld venligst nedenstående formular 

Ved tilmelding accepterer du Forsvarsministeriets persondatapolitik for abonnementer på nyhedsmails. Du kan læse om persondatapolitikken under tilmeldingsfeltet.
  


Samtykkepolitik

Indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve

Ejendomsstyrelsen behandler dine personoplysninger med det formål at udsende nyhedsmail i forbindelse med forpagtning, salg og udlejning. Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Ejendomsstyrelsen indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyhedsmails til dig som abonnent.

Ejendomsstyrelsen indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mail-adresse, som du har indtastet
  • Den indsamlede e-mail adresse anvendes til udsendelse af nyhedsmails i forbindelse med forpagtning, salg og udlejning.
  • Ejendomsstyrelsen videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter.

Hvis Ejendomsstyrelsen ikke får din accept af denne erklæring, vil styrelsen ikke kunne imødekomme dit ønske om at abonnere på nyhedsmails.

Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for Forsvarsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen
Ejendomsstyrelsen er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Find vores kontaktoplysninger her.

Databeskyttelsesrådgiver
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Find kontaktoplysninger her.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Ejendomsstyrelsens behandling af dine oplysninger.
Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Ejendomsstyrelsens behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller
vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Forsvarsministeriet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Ejendomsstyrelsen.

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket nederst i de nyhedsmails, du modtager fra Ejendomsstyrelsen. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Ejendomsstyrelsen. Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf.

Ved tilbagetrækning af samtykket ophører styrelsen som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men du vil i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over ministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet.