Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Redningsstation i Skagen 

Redningsstation Skagen, ny stationsbygning

Projektet med opførelse af ny stationsbygning til redningsstationen i Skagen er gennemført, da den gamle stationsbygning var nedslidt. Alle, der er kommet i nød til havs eller ved kysterne i området, kan få hjælp fra redningsstationen. Derudover varetager man fra redningsstationen også miljøopgaver som observation af oliespild fra skibe mv.

Stationsbygningen har væsentligt forbedret driftsforholdene for brugerne af den nye redningsstation. Særligt har de nyanlagte 300 m2 personalefaciliteter været med til at forbedre forholdene for de ansatte. Personalefaciliteterne består blandt andet af vagtrum, kontor, bade- og omklædningsfaciliteter, møderum, teknikrum samt kørestolstoilet med udvendig offentlig afgang.

Tillige er opført en tilstødende 200 m2 stor bådhal, som kan huse det meste af redningsstationens tunge materiel. I forbindelse med opførelse af den nye bådhal er der også sket renovering af slæbestedet inklusiv nyt spil.

Projektet er certificeret som GULD DGNB 2017.

Bygningen blev udført i høj kvalitet med et gennemtænkt, bæredygtigt og flot byggeri til følge. Projektet har været med til at skabe nogle gode og moderne faciliteter for brugerne, ligesom det sikrer et optimalt udgangspunkt for en hurtig og professionel indsats i det omgivende farvand.