Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


Landsplandirektiv Svanemøllen

Forsvarsministeriet skal udvikle Svanemøllens Kaserne, så den fremover kan rumme en række nye funktioner. Det sker som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet.Fakta om helhedsplan Svanemøllens Kaserne

 • Der arbejdes på at udstede et landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne.

 

 • Forsvarsministeriet skal udvikle Svanemøllens Kaserne, så den fremover kan rumme en række nye funktioner, som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet.

 

 • Således skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politiets antiterrorberedskab i Københavnsområdet.

 

 • Endvidere skal der etableres et nyt samlet domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste på kaserneområdet.

 

 • Endelig skal der ske en række tilpasninger og samling af funktioner på Svanemøllens Kasernen.

 

 • Da de nye funktioner er begrundet i national sikkerhed, arbejdes der på et landsplandirektiv for det samlede kaserneområde.

 

 • Landsplandirektivet vil tage udgangspunkt i helhedsplanen for Svanemøllens Kaserne, hvor det samtidig er hensigten at give området et mere grønt udtryk.

 

 • Af sikkerhedsmæssige og operative grunde vil kaserneområdet også fremover være et militært område.

 

 • Forslag til landsplandirektiv sendes i offentlig høring den 14. august 2020.

 

 • Dette forventes godkendt i november 2020.

 

 • Du kan læse generelt om landsplandirektiver på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 

 • For yderligere information, kontakt FES pressevagt på tlf.nr.: 2534 8400

Nyheder

12-08-2020 kl. 09:47
Som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet skal der de kommende år etableres yderligere funktioner til forsvars- og beredskabsformål på Svanemøllens Kaserne. Det sker med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som bygherre.

Landsplandirektiv Svanemøllen

Helhedsplan-Svanemøllen-2020.pdfHelhedsplan-Svanemøllen-2020Camilla Højbjerg Rose