Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Helhedsplan og frasalg af dele af Nyholm

Indholdsområde

 
 
 

Helhedsplan og frasalg af dele af Nyholm 

Ifølge forsvarsforliget (Forsvarsforlig 2018-2023) skal dele af Nyholm frasælges, mens de historiske bygninger og monumenter på Nyholm bevares, herunder Batteriet Sixtus, Mastekranen og Under Kronen.

På den baggrund er der nu nedsat en projektbestyrelse under ledelse af
Forsvarsministeriet, og med deltagelse af Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse og Forsvarskommandoen, som skal udarbejde en
helhedsplan for de dele af Nyholm, som bevares. Helhedsplanen skal
forelægges forsvarsforligskredsen.

Projektbestyrelsen består af afdelingschef Niels Henrik Hedegaard,
Forsvarsministeriet (formand), direktør Hans J. Høyer, Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse samt kontreadmiral Frank Trojahn, Forsvarskommandoen.

Hvis der er spørgsmål til det fremadrettede arbejde med helhedsplanen for
Nyholm, er der mulighed for at kontakte programbestyrelsens sekretariat
ved major Jesper Bjerg Støwe Kristiansen (fes-chudv@mil.dk) eller telefon
728 13260.

FAKTA:
Baggrunden for frasalget af den sydlige del af Nyholm er anført i
Forsvarsforliget 2018-2023. Her står:
”Partierne er enige om udflytning af Søværnets enheder fra Nyholm og
frasalg af dele af Nyholm. Det indebærer, at:
- Søopmålingen flyttes til Frederikshavn.
- Center for Dykning flyttes til Korsør.
- Center for Sømilitær Teknik flyttes til Korsør.
- Søværnets Officersskole flyttes til Svanemøllens Kaserne.
Partierne er enige om, at de historiske bygninger og monumenter på Nyholm
bevares.”

Flytningen af Søværnets enheder fra Nyholm forventes at være afsluttet
ultimo 2022.

Forsvarsministeriet står for udarbejdelsen af helhedsplanen for den nordlige
del af Nyholm, der som nævnt forliget skal bevares.

Helhedsplanen skal beskrive Forsvarsministeriets fremtidige anvendelse og
disponering af de faciliteter på Nyholm, som ikke skal afhændes. I den
forbindelse skal relevante brugere (foreninger mv. på Nyholm) og øvrige
interessenters ønsker afdækkes.

Når helhedsplan foreligger og har været forlagt forsvarsforligskredsen, vil det
salgsforberedende arbejde blive indledt. 
Sidst opdateret 28-02-2019 - kl. 13:36