Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Fra 1953 til 2017: Moderne faciliteter til vedligehold på Dragonkasernen

Indholdsområde

 
 
 

Fra 1953 til 2017: Moderne faciliteter til vedligehold på Dragonkasernen 

Når Dragonregimentets bæltekøretøjer i dag skal vedligeholdes, foregår det i bygninger fra 1953. Lige nu er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ved at ombygge et gammelt depot til et moderne værksted og garage

Kim Krogshede Madsen, major og chef for Garnisonsstøtteelement ved Jydske Dragonregiment, har fulgt hele processen fra man i 2012 erkendte, at faciliteterne var utidssvarende til der i 2016 blev bevilliget penge til at gennemføre projektet. 
 
”Vi slipper for at rokere hele tiden”
Ombygningen af depotet, bygning 135, er en del af projekt Modernisering af Hærens mandskabs- og materielfaciliteter.
”Vores nuværende faciliteter blev bygget til kampvogn M46 (red. bæltekøretøj), men vi fik i stedet den større Centurion, så faciliteterne var for små fra starten – og mere end en bagvæg er blevet ’kørt ned’ gennem tiden”, fortæller Kim Krogshede Madsen.

Opgraderingen af værksteder og garager i Holstebro er allerede i gang, men der er endnu for få moderniserede faciliteter i forhold til behovet. Det betyder, at enhederne rokerer, så de skiftes til at have de moderne faciliteter. Det skal ombygningen af bygning 135 gerne være med til at sætte en stopper for.

Med de nye faciliteter vil soldaterne fremover kunne foretage vedligeholdelsestjeneste inden for i opvarmede og ventilerede lokaler. Det er også godt for materiellet.  Kim har en forventning om, at de kommer til at spare penge på reservedele, når det følsomme elektroniske udstyr bliver opbevaret i opvarmet tør luft.

”Vi kan se, at hver gang de i Oksbøl udskifter et hovedsigte, udskifter vi tre. I Oksbøl har de opvarmede garager, det har vi ikke. Et hovedsigte koster ca. en million kr. pr styk”.

”Vi har været med til at pee på, hvor stikkontakterne skulle være”
Brugerne har fulgt ombygningen af bygning 135 tæt, og de har deltaget i de løbende byggemøder i projektet.
”Vi har gjort meget for at fremtidssikre bygning – ikke bare tænke i, hvad der er behov for lige nu, men også hvad bliver der behov for i morgen.  Vi har oplevet, at der er blevet lyttet til vores ønsker og behov”, betoner Kim.

Se Viborg Ingeniørernes visualiseringer af de nye faciliteter nedenfor.

Udefra

indefra

Indefra

Det gamle hospitalsdepot ombygges
Det gamle depot har en lidt pudsig historie. Det blev etableret i starten af 1990’erne i forbindelse med den første golfkrig, hvor dragonkasernen blev omdannet til hospital. Personellet var kaldt ind og øvelser gennemført, men der blev aldrig behov for det. Bygning 135 blev bygget som depot til hospitalsudstyr bl.a. røgtenapparater, senge mm. Senere blev bygningen tømt, og hospitalsudstyret blev sendt til Irak og Afghanistan, hvor det blev brugt til at etablere hospitaler.” Vi havde længe gået og kigget på den bygning”, fortæller Kim – og lige om lidt bliver den overdraget til Dragonregimentet.
 
Bygning 135 forventes overdraget til brugerne i slutningen af september / start oktober 2017. Kim bliver pensioneret til sommer, men han forventer at kigge forbi og se de nye faciliteter, når de står klar.

UdefraFoto: Ombygningen af det gamle hospitaldepot er i fuld gang.

Fakta om projektet:
• Ombygningen af bygning 135 på Dragonkasernen i Holstebro er en del af projekt Modernisering af Hærens mandskabs- og materielfaciliteter.
• Depotbygning 135 ombygges til standardgarage og værkstedsfaciliteter. Bygningen vil blive anvendt af to kampvognseskadroners mekanikere og en eskadron til garagering. Der bliver 8-10 standpladser for værksted + 18 standpladser for garagering.
• Næste projekt i Holstebro er opførsel af et værksted til store lastbiler, blokvogne og busser ved Dyrby Vestergaard dette projekt starter op til august 2017, og forventes færdigt til efteråret 2018.

Sidst opdateret 05-05-2017 - kl. 13:49